Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници/Paralegals/
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ
  • Получаване на съдебни книжа /решения, уведомления, призовки и други/
  • ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛ.АДВОКАТИ
  • 100 годишнина на адв.Кирил Киронов
  • Всички новини

100 годишнина на адв.Кирил Киронов

Поздравителен адрес на АС Хасково по случай 100 годишнината на адв.Кирил Киронов:
 
"Скъпи колега Киронов,
100 години живот изпълнен с професионални и лични успехи, живот - служещ за пример и гордост с притежаваната от теб висока теоретична подготовка като адвокат от 11.VІІ.1947 г., с голям професионален опит, натрупан в сложните дела, особено в областта на гражданското право.
Ти наистина изпълняваше добросъвестно задълженията си като адвокат повече от 50 години в съответствие с Конституцията, законите и морала, беше достоен за необходимите за професията доверие и уважение.Ти остави ярка следа от твоя живот, труд и лична съдба.
Колега Киронов, честито Столетие с пожелание за здраве и живот! Радвай се на заслуженото признание за авторитета, името и уважението, с които се ползваш сред нас - твоите колеги-адвокати от Адвокатска колегия Хасково!"

Автор:
Публикувана: 22.04.2020 / 14:02

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com