Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития

Мерки във връзка с регистрирани случаи на COVID - 19

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/09.03.2020Г. НА САК ХАСКОВО По точка седемнадесета от дневния ред: Адвокат Гунчева запозна присъстващите със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19...

Виж повече

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ

Уважаеми колеги, Във връзка с въвеждането и ползването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път е задължително изискване адвокатите вписани в Националния регистър за правна помощ да притежават електронни подписи най-късно до края на месец...

Виж повече

Изпит за адвокати и младши адвокати - ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2020г.

Съгласно чл.9, ал.3 от Наредба №2 от 29.10.2004г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, заявления се подават в Адвокатска колегия Хасково най-късно до 15.04.2020г.

Виж повече

Декларация във връзка с Решение от 12.01.2018г. на ВАС -София за увеличение размера на месечната вноска

               ДО...

Виж повече

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ - 27.01.2018г.Г.

В ДВ бр.100 от 15.12.2017г. стр.176 е публикувана покана:             На основание чл.89, т.16 от ЗА ,  Адвокатският съвет свиква редовно Общо отчетно – изборно събрание на колегията на 27.01.2018 год. от 9.30 ч....

Виж повече

Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелното практикуващите адвокати

Уважаеми колеги, при порведената Национална конференция на ВАС на 17,18 и 19 йни 2016г. ни бяха предоставени материали относно "Данъчни въпроси във връзка с дейността на адвокатските дружества, адвокатските съдружия и самостоятелнот практикуващите адвокати. " За...

Виж повече

<< 1 2 3 4 5 >>

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com