Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Новини

  • Вписани адвокати
  • Протоколи
  • Документи
  • Полезни връзки
  • Събития

Решение №1873 на Висш адвокатски съвет

      Писмо изх.№718/01.06.2016г. от ВАС - София   На 20.05.2016 г. с Решение №1873 Висшият адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска...

Виж повече

Подкрепа за предложените промени в Закона за адвокатурата

С оглед препоръката на Общото събрание на адвокатите от страната, Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Съобразно това решение, ВАС ни  изпратиотличителните знаци, които да...

Виж повече

ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Зачестиха случаите на опити на „телефонните измамници” да злоупотребяват с професионалните правомощия на адвокати. Представяйки се за ръководен служител от МВР, „измамника” по телефона се опитва да бъде посредник между...

Виж повече

Промяна на Наредбата за заплащане на възнагражденията по Правната помощ

Уважаеми колеги, във връзка с предстояща промяна на Наредбата за заплащане на възнаграждения по Правната Помощ очакваме Вашите становища и предложения за промяна на възнагражденията в срок до 10.03.2015г. АС Хасково

Виж повече

КСЕРОКС ЗА АДВОКАТИ ОТ АК ХАСКОВО

Уважаеми колеги, от 01.04.2013г. в Административен съд в град Хасково ,  от 21.10.2013г. в Районен съд Димитровград , Районен съд Свиленград и Районен съд Харманли ще може да се снабдявате с копия на документи по  дела, без да внасяте държавни такси. В...

Виж повече

ВАЖНО!!!! ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"

Уважаеми колеги, На 29.12.2014 г. АС сключи договор за застраховка със Застрахователна компания "УНИКА Живот" АД с ЕИК 831626729 и адрес: София, ул. Юнак №11-13 за застраховка „Живот”, със срок 1 година, за адвокатите в АК Хасково, обхванати в две групи при...

Виж повече

<< 1 2 3 4 5 >>

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com