Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Вписани адвокати

  • Наказателно право
  • Гражданско право
  • Административно право
  • Авторско право
  • Търговско и финансово право
  • Международно право

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Виж повече

Колегията

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България....

GSM: 0888229736
адв.Димитър Георгиев Аврамов
Хасково, ул. "Драгоман" 14, ет. 2
e-mail: avramov.d@abv.bg

Виж повече

GSM: 0885046240
адв.Богомил Марков Аладжов
Симеоновград, ул. "Генерал Скобелев" 3

Виж повече

GSM: 0887388113
адв.Велин Христов Александров
Харманли, пл. "Възраждане" №16
e-mail: alexandrov@gbg.bg

Виж повече

Телефон: 0889918883
адв.Александра Петкова Алексиева
Хасково, ул. "Преслав" 28, ет. 2, офис. 13
e-mail: aaleksieva87@gmail.com

Виж повече

GSM: 0886156586
адв.Белкъз Наим Алим
Хасково, ул. "Еделвайс" 23
e-mail: e.ustrenska@gmail.com

Виж повече

GSM: 0888127103
адв.Мария Анастасова Анастасова
Свиленград, ул. "Преображенско въстание" №8
e-mail: maria_anastasova1985@abv.bg

Виж повече

GSM: (0882) 336151
адв.Нина Анастасова Анастасова
Свиленград, ул."Преображенско въстание" №8
e-mail: nikolina089@abv.bg

Виж повече

GSM: 0887 851 888
адв.Ангел Панчев Ангелов
Хасково, бул. " България" №150, ет.3, оф.305
e-mail: angelpanchev79@abv.bg

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com