Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

Протокол №2 на Избирателната комисия

Протокол №3 на Избирателната комисия

Методически указания

Образец Бюлетина за делегати

Образец Решение на ИК

Образец списък

Образци на протоколи ИБ

Образци на протоколи ИК

Протокол на Избирателно Бюро от 29.01.2023г.

Протокол на Избирателна комисия от 29.01.2023г.

Решение на Избирателна комисия - Обявява за избрани делегати

Отчет за дейността на АС Хасково за 2022г.

Финансов отчет на АС Хасково за 2022г.

Отчетен доклад на КС Хасково за 2022г.

Протокол №1 на Избирателната комисия

Приложение №1 към Протокол №1

Приложение №2 към Протокол №1

Доклад за дейността на ДС Хаскова за 2022г.

Изпълнение на Бюджет 2022г.

Бюджет 2023г.

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com