Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

ПРОТОКОЛ №1 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ПРОТОКОЛ №1 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ПРОТОКОЛ №1 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №2 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Приложение №2 към Протокол №3 на Избирателната комисия

Приложение №1.1КЪМ ПРОТОКОЛ №2

Приложение №1.2 КЪМ ПРОТОКОЛ №2

Приложение №2.1 КЪМ ПРОТОКОЛ №2

Приложение №2.2 КЪМ ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №4 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Приложение №1 към Протокол №3 на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ № 5 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Бюлетина за Председател на АС

Бюлетина за Адвокатски съвет

Бюлетина за Председател на ДС

Бюлетина за ДС

Бюлетина за КС

Бюлетина за Делегати

Образци на протоколи на ИК

Образци на протоколи на ИБ

ПРОТОКОЛ № 7 НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Бюлетина за Адвокатски съвет утвърдена с Протокол 7

Протокол №8 на Избирателна комисия

Протокол на Избирателно бюро за избор на Органи

Протокол на Избирателната комисия за избор на Органи

Решение на Избирателната комисия за избор на Органи

Решение на Избирателна комисия за избор на член на ДС

Протокол на Избирателно бюро за избор на Делегати

Протокол на Избирателната комисия за Делегати

Решение на Избирателната комисия за избор на Делегати

Отчет за дейността на АС Хасково за 2021г.

Финансов отчет на АС Хасково за 2021г.

Отчетен доклад на КС Хасково за 2021г.

Доклад за дейността на ДС Хасково за 2021г.

Изпълнение на Бюджет 2021г.

Бюджет 2022г.

Протокол №1 за редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на АК Хасково

Протокол №2 за редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на АК Хасково

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com