Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 06.01.2020г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ - приложение 2

СЪОБЩЕНИЕ - приложение 3

ХРОНОГРАМА - приложение 4

ПРОТОКОЛ №3 от 13.01.2020г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №2 ОТ 08.01.2020г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

СЪОБЩЕНИЕ - приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - Приложение 1

ПРОТОКОЛ НА ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО - Приложение 2

ПРОТОКОЛ №5 ОТ 22.01.2020Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №4 ОТ 17.01.2020Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АС ПРИ АК ХАСКОВО ЗА 2019Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА АС ПРИ АК ХАСКОВО ЗА 2019Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДС ПРИ АК ХАСКОВО ЗА 2019Г.

ПРОТОКОЛ №6 ОТ 25.01.2020Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ НА ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО ОТ 26.01.2020

ПРОТОКОЛ НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТ 26.01.2020

ПРОТОКОЛ №7 ОТ 26.01.2020Г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТ 26.01.2020Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРИ АК ХАСКОВО ЗА 2019Г.

Протокол за редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Адвокатска колегия Хасково - 25.01.2020г.

ГФО - Адвокатска колегия Хасково 2019г.

ГФО - Осигурителна каса 2019

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com