Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

Протокол №1 на Избирателната комисия

Предложение за избор на органи и делегати

Декларация за съгласие

Правила

Протокол №2 на Избирателната комисия

Протокол №3 на Избирателната комисия

Протокол №4 на Избирателната комисия

Протокол №5 на Избирателната комисия

Процедурни правила - допълнение

Бюлетини - образец

Протокол от произведените избори за органи на АК Хасково

Протокол от произведените избори за делегати

Решение на Избирателната комисия от произведени избори за органи на Адвокатска колегия Хасково

Решение на Избирателната комисия от произведени избори за делегати

Протокол №6 на Избирателната комисия за насрочване на допълнителен избор

Протокол №7 на Избирателната комисия

Протокол № 8 на Избирателната комисия

Бюлетини-допълнителен избор-образец

Протокол на Избирателна комисия - допълнителен избор органи

Протокол на Избирателната комисия допълнителен избор Делегати

Решение на Избирателната комисия от допълнителен избор за органи на АК Хасково

Решение на Избирателната комисия за допълнителен избор за Делегати

Решение на Избирателаната комисия - Обявява за избрани

Протокол №1 за редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Адвокатска колегия Хасково на 26.01.2019г.

Протокол №2 за редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на Адвокатска колегия Хасково на 27.01.2019г.

Отчет за дейността на Адвокатския съвет при АК Хасково за 2018г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2018

Бюджет 2019

Финансов отчет на Адвокатския съвет за финансовата 2018 година

Отчетен доклад на Контролния съвет за 2018 година

Отчет за работата на Дисциплинарен съд при АК Хасково през 2018г.

ГФО - Адвокатска колегия Хасково 2018

ГФО - Осигурителна каса 2018

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com