Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

ХРОНОГРАМА

Протокол №3

Протокол № 2

Окончателен протокол - избор на Делегати

Протокол за редовно годишно отчетно - изборно общо събрание на АК Хасково - 27.01.2018г.

Отчетен доклад на Дисциплинарен съд при АК Хасково за 2017г.

Отчетен доклад на Контролния съвет на АК Хасково за 2017г.

Отчет за дейността на Адвокатския съвет при АК Хасково за 2017г.

Финансов отчет на Адвокатския съвет за финансовата 2017г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017г.

Бюджет 2018г.

ГФО 2017 - ОК при АК Хасково

ГФО 2017 - Адвокатска колегия Хасково

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com