Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

ХОНОГРАМА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Декларация

Протокол №2 от 16.01.2017г.

Протокол №4 от 25.01.2017

Протокол №3 от 20.01.2017г.

Протокол №5 от 27.01.2017

Окончателен протокол - избор на Делегати

Протокол за редовно годишно отчетно-изборно събрание на АК Хасково - 28.01.2017г.

Отчетен доклад на Контролен съвет за 2016

Бюджет 2017 - Приет с Решение №2 т.5 от Протокол №1/17.01.2017г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 - Приет с Решение №1 т.4 от Протокол №1 т.4 от Протокол №1/17.01.2017г.

Отчетен доклад за 2016г. - Приет с Решение №1 т.4 от Протокол №1/17.01.2017г.

ГФО 2016 - АК Хасково

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com