Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Документи

 • Документи за вписване в НБПП
 • Дежурни адвокати по ЗПП
 • Такси на АК Хасково
 • Данни за написване на история на ХАК
 • ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
 • Правила
 • Отчети за НБПП
 • ИЗБОРИ 2016
 • ИЗБОРИ 2017
 • Примерни теми за семинари през 2017 година
 • ИЗБОРИ 2015
 • ИЗБОРИ 2014
 • Регионален център за консултиране към АК Хасково
 • ИЗБОРИ 2018
 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)
 • ИЗБОРИ 2019
 • ИЗБОРИ 2020
 • НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА
 • Финансова помощ
 • Извънредно общо събрание 10 май 2020г.
 • Извънредно общо събрание 30.01.2021г.
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ И ВИСШИ ОРГАНИ - 2021
 • ИЗБОРИ 2022
 • ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ - 2023г.

Окончателен списък с кандидати за Избори 2016

Протокол Председател на САК Хасково

Протокол Председател на Дисциплинарен съд

Декларация за съгласие или несъгласие

Протокол Членове САК Хасково

Протокол Членове на Контролен съвет

Протокол Членове на Дисциплинарен съд

Протокол Делегати за общо събрание на адвокатите в страна

Първоначален списък на регистрирани кандидати за Избори 2016

Първоначален списък на регистрирани кандидати за делегати

Отчетен доклад на Дисциплинарен съд за 2015

Протокол за редовно годишно отчетно-изборно събрание на АК Хасково - 30.01.2016г.

Отчетен доклад за 2015г. - Приет с Решение №4 т.5 от Протокол №2 от 26.01.2016г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2015 - Приет с Решение №4 т.5 от Протокол №2 от 26.01.2016г.

Бюджет 2016 - Приет с Решение №5 т.6 от Протокол №2/26.01.2016г.

Финансов отчет 2015

Отчетен доклад на Контролен съвет за 2015

ГФО 2015 - ОК при АК Хасково

ГФО 2015 - АК Хасково

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com